Brnenská 48-hodinovka v marci nebude

Autor: Prānjal <pranjal(at)ultrabeh.sk>, Téma: Ultrabeh, Zdroj: http://www.ultracau.cz/, Vydáno dne: 20. 11. 2009

Brno Indoor 48h    Z dôvodu neúmerných finančných požiadavkov zo strany Brnenského výstaviska, sa tradičná Brnenská 48-hodinovka v marci nebude konať.

    Teraz sa usilovne hľadá nové miesto, kde by sa mohol závod konať možno v októbri 2010.  Malo by to byť pod strechou, pokiaľ možno aj chránené pred vetrom, s predpokladanými teplotami v rozmedzí 10-20°C, s možnosťou vytýčenia dráhy v dĺžke 200-400m, s vhodným povrchom na ultrabeh, najlepšie niekde na južnej Morave a cenovo prístupným nájmom.

Prípadné návrhy a konzultácie smerujte na:
RNDr. Tomáš Rusek,
O2: +420-602 535 789,
T-mobile: +420-739 445 874,
tomas.rusek@email.cz