Smiech je najlepší liek

Autor: Prānjal <pranjal(at)ultrabeh.sk>, Téma: Športová medicína, Zdroj: Health.yahoo.com, Vydáno dne: 26. 02. 2008

Zlostná tvárPorekadlo, že smiech je najlepší liek, je teraz podložené netradičnou štúdiou, ktorá ukazuje, že ľuďom, ktorí prekypujú hnevom, trvá regenerácia po zranení dlhšie.

    Výskumníci na Univerzite v Ohio v USA skúmali popáleniny na predlaktiach u 98 dobrovoľníkoch a sledovali ich proces hojenia počas ôsmich dní.
    Každý z dobrovoľníkov sa pred samotným pokusom podrobil sérii psychologických testov, ktorá mala určiť ich „škálu zlosti“.
    Výsledky jasne ukázali, že u osôb, ktoré mali problém kontrolovať svoj hnev, bola štyrikrát väčšia pravdepodobnosť, že proces ich liečby bude trvať viac ako štyri dni, ako u osôb, ktoré mali hnev pod kontrolou.
    Ale výskum ukázal aj jednu zaujímavosť. Osoby, ktoré prejavili svoj hnev navonok (ktoré proste pravidelne vybuchovali), rovnako ako osoby, ktoré držali svoj hnev vo vnútri sa dokázali vyliečiť skoro rovnako rýchlo, ako osoby, ktoré boli nízko na „škále zlosti“ (tí, ktorých je ťažko rozčúliť). Len tí, ktorí sa pokúšali, ale nedokázali udržať svoj hnev, tým trvala liečba dlhšie. U tejto skupiny ľudí, bola pozorovaná vyššia sekrécia hormónu Kortizolu, ktorý ako už predchádzajúce výskumy ukázali, spomaľuje proces hojenia.
    Z výsledkov štúdie vyplýva, že získaním kontroly nad svojimi emóciami môžete výrazne urýchliť aj proces regenerácie po tréningu.