Charitatívny beh 2008 - 7 dní a 7 nocí na bežiacom páse

Autor: Prānjal <pranjal(at)ultrabeh.sk>, Téma: Extrémne podujatia, Zdroj: www.xtremerun.com, Vydáno dne: 04. 01. 2008

Jozef Rajchl    Známy slovenský extrémny bežec Jozef Rajchl sa rozhodol stráviť 7 dní a nocí na bežiacom páse. Pokúsi sa o prekonanie stávajúceho Guinessového rekordu a zároveň chce takto finančne podporiť Detský hospic Plamienok.

„Charitatívny beh 2008“

CHARITY RUN 2008

7 dní a 7 nocí na bežiacom páse

 

Pod záštitou starostu MČ Bratislava Devínska Nová Ves

Ing. Vladimíra Mráza

 

11.01.2008 o 12:00 hod. až 18.01.2008 do 12:00 hod.

 

Tlačová beseda sa koná o 10.30 hod. 11.01.2008 v priestoroch AVION SHOPPING PARK , Bratislava

 

 

Pokus o prekonanie Guinessového rekordu

 

 

 

beh pre podporu charitatívnej neziskovej organizácie

 

PLAMIENOK

 
 

Ciele :

 

Podpora a prezentácia aktivít charitatívnej neziskovej organizácie (vlastnou fotogalériou).

Zbierka (podľa podmienok MV SR ) pre potreby a pomôcky na chod neziskovej organizácie.

 Stanovenie  slovenského a medzinárodného rekordu (SLOVENSKÁ KNIHA REKORDOV, BOOK of ALTERNATIV REKORDS, GUINESS REKORDS)

         V týždňovom behu na bežiacom páse prekonanie platného rekordu (720km)

 

 

Účastníci

 

1 hlavný  bežec

Dobrovoľní spolu bežci: známi športovci, zástupcovia médií, návštevníci OC, kolegovia, amatérski bežci

Koordinátori projektu (asistenti), rozhodcovia

1 zdravotník/čka

Názov:

 

„Charitatívny beh 2008“ CHARITY RUN 2008

7 dní a 7 nocí na bežiacom páse

 

Charakter:

 

 Prezentácia aktivít neziskovej organizácie PLAMIENOK, ich samotnými výkonmi a fotodokumentáciou, pokus o prekonanie národného a svetového rekordu v týždňovom behu na bežiacom páse.

 

Termín:

 

11.01.2008 o 12:00 hod. až 18.01.2008 do 12:00 hod. 

 

 

Celková predpokladaná  vzdialenosť:

 

Dosiahnutie 900 km

 

ŠTART:

 

V obchodnom centre AVION SHOPPING PARK, Bratislava – o 12.00 h.

 

Bratislava, Slovensko

 

CIEĽ:

 

V obchodnom centre AVION SHOPPING PARK, Bratislava – o 12.00 h. o týždeň neskôr

 

Časový LIMIT : 7 dní = 168 hodín

 

Časová kalkulácia: 130km /24 hod.

 

Organizátor:

 

XTREMERUN Devínska Nová Ves o.z.

Novoveská 10, 841 07 Bratislava / Slovensko

IČO: 37927370

Bankové spojenie: SLSP

 

Hlavní organizátori:

 

Jozef Rajchl:  jozo@xtremerun.com, jozef@rajchl.sk, +421908114885 - nonstop

 

Martin Domček:  martin@xtremerun.com , martin@mojdomcek.sk

 

 

Finančné, mediálne, technické zabezpečenie

 

Finančné zabezpečenie:

 

Prostredníctvom finančných a vecných sponzorských darov od fyzických a právnických osôb.

Počas trvania projektu bude zabezpečený priestor a bežiace pásy, ako i občerstvenie pre koordinátorov a rozhodcov.

 

 

Mediálne zabezpečenie:

Počas projektu „Charitatívny beh 2008“ CHARITY RUN 2008 , 7 dní 7 nocí na bežiacom páse (Bratislava, SK). Pred štartom (11.01.2008 o 10.30 hod. v priestore Avion Shopping Park) a po dobehnutí  (18.01.2008 12.00 hod. Avion Shopping Park) bude tlačová konferencia so zástupcami SK, médiami, aktérmi a sponzormi. Priebežne budú  kontaktované aj  printové a rozhlasové média a v pravidelných intervaloch bude aktualizovaný stav km a času na webovej stránke www.xtremerun.com – LIVE prenos na web kamerou! ! ! !

Technické zabezpečenie:

 

 Technické zabezpečenie bude k dispozícií  v priestoroch nákupného centra, bude zabezpečený rozhodcovský dozor, časomiera, kalibrované bežiace pásy, občerstvenie a priestor na rehabilitáciu a na prespanie, kamerové snímanie bežeckého priestoru.

Žiadnym negatívnym spôsobom sa touto pripravovanou akciou nezasiahne do chodu nákupného centra a nebudú obťažovaní ani obmedzovaní návštevníci, či prevádzkovatelia.

Počas projektu budú inštalované panely s fotodokumentáciou  z aktivít a projektov realizovaných Jozefom Rajchlom.

 

 

Sponzori :

 

Prispievatelia finančných a materiálnych prostriedkov od sponzorov:

Priateľov športu, vlastné financie dokumentované na bankovom účte Charitatívnej neziskovej organizácie

 

Rôzne :

 

Bežec a dobrovoľní bežci  sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

Aktér štartuje zdravý na čestné prehlásenie a na lekárske potvrdenie!

Svojím podpisom potvrdzujem,  že počas prípravy, ako i počas športového podujatia som nepoužil a nepoužijem žiadne nedovolené či zakázané látky pre dosiahnutie lepšieho športového výkonu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. Prostredníctvom webu vytvoreného na tento účel bude  počas konania podujatia vytváraná každodenná aktualizácia a priamy prenos.

Plochy: Link/na web. adrese, logá sponzorov, vlajkové logá, propagačný materiál sponzora.

Na tento projekt bude vyhlásená zbierka podľa  platných právnych predpisov MV SR a finančné prostriedky budú poskytnuté priamo na účet PLAMIENOK no.

 

                

doba trvania : 7 dní